Bloggarkiv

Veckobrev ”för laget”!

#veckobrevforfuture #vecka102022

Kära Planetskötare!

När det är krig i Europa inser vi i Sverige hur sårbara våra liv är. Hur utsatta vi är för all världens faror. Nu är tiden inne för upprustning och beredskap inför svåra tider. Vår statsminister manar på om att det är dags för oss alla att bidra på olika sätt. Det är inte oväntat eller konstigt.

Vi som länge har kämpat för att politiker ska behandla klimatet som en kris, kunde ändå önska att regeringen hade mobiliserat på liknande sätt beträffande klimatet. ”Att alla måste hjälpas åt, och att vi måste höja anslagen till miljö och klimat, för att lyckas.” Men för att tala i idrottstermer, så behandlas klimatkrisen som en individuell sport, som vi kan pyssla med lite vid sidan av de ”stora, viktiga frågorna” – nästan som en hobby – medan kriget nu – och pandemin nyligen – behandlas som den ”lagsport” den är. ”Alla för en – en för alla”.
Men det värsta tror jag är, att det beror i grunden inte på illvilja, i första hand, utan på bristen på kunskap i ämnet, hos de flesta politikerna. Och dessutom bristen på vilja att lära sig och förstå det komplexa samspelet i naturen och hur vi är en del av detta samspel. Om de hade förstått, borde de ha agerat precis lika kraftfullt som de gör nu inför ett eventuellt krigshot. Då borde inte budgeten till försvaret vara fem gånger så stor som den till klimatet (som den är redan innan man har bestämt sig för att höja krigskassa ytterligare)


Men om de har förstått, men ändå inte agerar, är det riktigt illa.
Det enda man kan göra är att vädja till det förstånd och den goda vilja som finns hos de flesta människorna i världen, och inte låta en enda vettvilling grusa alla andras förhoppningar om fred, och ett gott klimat på hela vår planet.
För att lyckas, krävs en laganda utöver det vanliga.

Vi får till att börja med ses på den globala klimatstrejken om två veckor.
För att pigga och peppa upp mig själv, efter två veckors vånda och sorg över krigets fasor, målade jag den lilla demonstrationsbilden (bild 1).

Hoppas att ni känner er peppade att delta!

OBS! 25/3 ska det vara!

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture #peopleforfuture

#unitebehindthescience #FightClimateInjustice #StandWithUkraine

Lämna en kommentar

11 mars, 2022 · 15:57

Lördagar för klimatet…

Som ni kanske inte vet, så har vi sen drygt två år tillbaka demonstrerat för klimatet även på lördagar på Medborgarplatsen i Stockholm. Det började vi med för att få med även ”det arbetande folket” på tåget, som inte kan komma ifrån på fredagar.

Det hela började väldigt blygsamt med bara två deltagare, men sen hann vi bli uppåt 10 – 12 pers, innan covid kom. Men nu, sedan i höstas har vi blivit fler och fler och är är nu ofta fler än 20 deltagare.

Men varför? Ja, det kan man fråga sig…

I min fantasi tänker jag mig, att om var och en av oss tar med minst två personer varje lördag, blir vi snabbt många fler när ”vi upphöjer oss själva i kubik” för varje vecka, och sen… ? 😏

Ja, det borde inte finnas något tak …

Och att visa att vi är många och en stark opinion är ett mycket viktigt sätt att stå upp för vår yttrandefrihet och våra mänskliga rättigheter.

Nu, i skuggan av ett krig, kan vi se hur beroende vi har gjort oss av fossila bränslen från Ryssland. Vi i väst, som i hög grad överkonsumerar energi. Vi kunde en gång i världen, på 70-talet, ransonera vår elkonsumtion, men inte många har pratat om att vi ska spara, förrän egentligen den sista veckan, när även våra mindre radikala media, som DN, etc, börjar resonera omkring hur vi ska kunna strypa import av fossila bränslen från Ryssland, för att inte gynna deras krigskassa, och så att det samtidigt inte ska drabba dem som har det sämst ställt i Europa.

”Kanske kan vi börja spara och ransonera”, börjar man nu tänka.

Ja, det är ju så dags. Men när en kris blir akut, börjar människor äntligen reagera och agera på den. Huruvida det skulle hjälpa Ukraina, är svårt att veta, men det skulle absolut gynna klimatet, om västvärlden börjar spara och hushålla energi.

Här följer en kort rapport från dagens lördagsdemonstration. Välkommen nästa lördag, mellan 12.00 och 13.00! Om inte annat lindrar det ens egen oro och ångest inför världens kriser att möta andra. Bor du inte i Stockholm, finns det kanske andra mötesplatser runt om i landet.

Vi behöver mötas och skapa opinion. Vi bor ju ändå fortfarande i ett demokratiskt land, där det fortfarande är möjligt!

För alla som inte kan, behöver vi organisera oss, om inte annat…

Dagens rapport:

#Lördagarförklimatet #SaturdaysForFuture

”Vi fortsätter med vår lördagsdemonstration varje lördag på Medborgarplatsen 12.00 – 13.00. Alla är välkomna att delta och demonstrera för ett bättre klimat i Sverige och i världen.
Idag var vi 20 pers, och idag kunde alla som ville också få stöd och samtal med några från #coachingforclimate
Det kan vara skönt om man känner stor oro för klimatet, att ha någon att samtala med….

Vill också påminna om den stora, viktiga globala strejken,
fredagen 25 mars 12.30 från Mynttorget till Tantolunden, anordnad av #FridaysForFuture.”

Kom då! 🙂💚🌍

Lämna en kommentar

5 mars, 2022 · 20:59

Veckobrev i skuggan av ett krig.

#veckobrevforfuture #vecka92022

Kära Planetskötare!

I skuggan av ett krig står vi utanför Sagerska, och kampen för ett bättre klimat inkluderar också kampen för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. I den kampen – mot en envåldhärskares krig i Europa – är vi många som kan enas. Hela riksdagen kan också enas (till slut) när ett krigshot är så nära inpå. Det är trösterikt ändå att veta. Precis som i början av pandemin, kan alltså riksdagens partier sluta ”borgfred”. Och precis så önskar jag av hela mitt hjärta att alla kan sluta upp omkring kampen mot den globala uppvärmningen.

Det kanske kommer att bli så också, men jag fasar för att det kommer att ske när det redan är för sent. Den senaste IPCC-rapporten som kom i veckan uppmärksammades inte med ett enda ord i Aktuellt, samma dag som rapporten kom. Istället var det krig för hela slanten. Naturligtvis behöver vi uppdateras om kriget, men resten av världen tar inte paus för det, och framförallt inte klimatförändringarna. Tvärtom. Och kopplingen till hur västvärldens beroende av Rysslands olja och gas gynnar Putin och bidrar till hans krigskassa, borde vara alarmerande nog för att SVT skulle nämna det.


Vår planet gynnas inte heller av att ryssen försöker sätta Ukrainas största kärnkraftverk i brand. Är kärnkraft en säker energikälla…?
Den som tror att vi kan rädda klimatet med mer kärnkraft, gräver grop åt sig själv att falla i, kanske förr än man kan ana.
När ska vi kunna enas om att vi tillsammans måste rädda klimatet innan hela världen står i brand?
Inte en och en – inte bara ”alla andra” – inte bara näringslivet eller politikerna – Alla måste hjälpas åt, precis som vi nu hjälps åt att hjälpa Ukraina på olika sätt. Vi måste förena oss – inte splittras – när vi ska rädda vår planet. Och vi måste göra det nu, innan fönstret stängs. Något annat duger inte!

NU!

Ha en fin helg och ta hand om er och varandra!
🙂♥️💚🌍

#FridaysForFuture #peopleforfuture #unitebehindthescience #StandWithUkraine

Lämna en kommentar

4 mars, 2022 · 15:40

Veckobrev för barnens framtid…

#veckobrevforfuture #vecka82022

Kära Planetskötare!

Idag har vi demonstrerat med fritidsgruppen ”Promenadklubben” på Mynttorget. De hade gjort fina plakat, och gick runt och frågade vuxna som passerade om de brydde sig om klimatet. Många var snälla, men en kille hade sagt att han skiter i klimatet. ”Varför sa han det”, frågade de uppbragt sin lärare. De fick också chansen att berätta det för Per Bolund, som också råkade passera. Men barnen lät sig inte nedslås utan sprang genast iväg för att prata med nya vuxna, mer eller mindre engagerade. ”En del ignorerar oss, och bara ler och går vidare!” Men andra vill ta kort på barnen och prata med dem.
Ja, frågan är hur länge vi kan ignorera nästa generation?


”I krig och politik är alla medel tillåtna”, sägs det. Men hur kan vi tillåta sådant som i vanliga fall är straffbart med höga straff – som mord och våldtäkter och allmän skadegörelse – när det är krig?
Det är kanske bara yttersta konsekvensen av hur vi även i fredstider, ”med berått mod”, tillåter människor,, att förstöra och utplåna, utvinna och överutnyttja vår planets resurser till bristningsgränsen, och för egen vinning.
Det är i de fattigaste områdena som klimateffekterna märks mest och det är samma områden som är mest utsatta för krig. Det är också svårt att nå fram med fredsbevarande insatser där översvämningar, sandstormar och bränder drar fram.


Hur kan vi, i krig såväl som fred tillåta att vi – mänskligheten – förgör och förstör och förgiftar allt levande på vår jord?
Hur kan vuxna säga till barn att de skiter i deras framtid? Hur kan vi vuxna ignorera våra barns framtid?
Idag ser vi hur de mest maktfullkomliga männen i vår värld, skiter i både mänskliga rättigheter och klimatet.
Hur kan vi påverka människor att leva mer i samklang med naturen och med varann, för allas bästa? Ska vi kunna lämna över världen till de här barnen utan att skämmas?

Ja, om vi inte vill vara ”någon liten lort”, så måste vi i alla fall försöka!

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture @promenadklubben

#stopthewar #ukraine #unitebehindthescience @svenskafreds

Lämna en kommentar

25 februari, 2022 · 16:45

Veckobrev för politiker…

#veckobrevforfuture #vecka62022

Kära Planetskötare!

”Samtal pågår”. Vid Sagerska, utanför statsministerns hem försöker vi finna bästa lösningarna på klimatkrisen. Vi som samlas där på fredagar, och vi som samlas på Medborgarplatsen på lördagar och alla ungdomar runt om i världen som deltar i ”Fridaysforfuture-demonstrationer”, och alla andra som på olika sätt engagerar sig hemma och på jobbet och i olika miljöorganisationer. Det är inte det att inte intresse finns för vår tids ödesfråga men det verkar vara så ödesdigert omöjligt att försöka enas om hur vi ska gå tillväga.
Våra politiker, som borde leda oss i kampen, lämnar ”walk over” (vilket öppnar upp för ett ytterligare parti – Klimat-Alliansen), och verkar tycka att det är någon annans ansvar. Eller så låtsas de att just deras parti har den bästa politiken. I Sverige har alla riksdagspartier, utom ett, verkat komma fram till att ingen enskild vuxen ska behöva ta ansvar för sina barns framtid på vår planet. Och politikerna tycks också vara överens om att ”sisten på bollen” att ta ansvar, vinner nästa val. De få (två) partier som ändå har en klimatpolitik värd namnet, har nu börjat gnabbas med varann om vilka som är sämst på klimatet, och vilket parti som är dummast mot det andra.

När jag jobbade med sexåringar i skolan, kom det ibland fram barn till mig som sa: -”Han knuffade mig!”, varpå barn 2 sa: -”ja, men det var han som började, för han retades”. Ganska ofta kunde jag lösa situationen genom att säga att ”jag bryr mig inte om vem som började, men den som slutar först är bäst!”
Då brukar båda barnen räcka upp handen och ropa, ”jag har redan slutat!” Och vi kunde konstatera att alla vann! Och sen sprang barnen iväg och fortsatte leken som om inget har hänt. 😏
Så gräv ner alla stridsyxor nu, alla sk vuxna! ”Sluta först” och börja jobba! Kom överens över partigränserna och bli bäst på att ta upp kampen gemensamt mot de verkliga fienderna. För att lyckas – utbilda er och lyssna på forskarna.
De som gör det vinner min röst i höst!

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture

#unitebehindthescience #SaturdaysForFuture #peopleforfuture

Lämna en kommentar

18 februari, 2022 · 15:15

Ett ”gruvligt” veckobrev…

#veckobrevforfuture #vecka62022

Hej alla planetens vårdnadshavare!

Ska dumheten bedra visheten?

Varför vill vi stoppa gruvan?

Fråga hellre varför man vill öppna en gruva där järnmalmen är av sämre kvalitet, och ska säljas som pulver och inte i pellets som svensk industri vill ha. Fråga också varför en gruva ska öppnas som sen bara ska brukas i 14 år, på bekostnad av rennäringen och ovärderlig natur, för all framtid. Fråga dessutom hur det kan vara lönsamt att ett engelskt bolag öppnar gruva på svensk mark, för att sen exportera dålig järnmalm till utlandet.

För mig känns det gruvligt fel och bortom allt förnuft.

Fler politiker var där och solidariserade sig med Sápmi och Fridaysforfuture och alla som sätter ursprungsfolkens och naturens rättigheter främst. En socialdemokrat sällade sig till de miljöpartister som var där, och beklagade, liksom vi, att inte det fanns fler som han i partiet.

70000 namnunderskrifter mot gruvan i Gallok, lämnades idag in till näringslivsministern, som säger sig älska gruvor. Måtte han inte låta sina ”heta” känslor ta överhanden, och bedra visheten!

Vi är många som hoppas att han tar sitt förnuft till fånga, så att vi sätter stopp för den ”gröna kolonialismen” i Sápmi!

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture #StandWithSápmi

#unitebehindthescience #Mynttorget

Lämna en kommentar

11 februari, 2022 · 16:02

Veckobrev igen…

#veckobrevforfuture #vecka52022

Kära Planetskötare!

Idag hade vi den äran att möta vår statsminister utanför Sagerska palatset. ”Här står vi”, sa vi. ”Vi ger inte upp!”
”Det gör ni rätt i! Fortsätt med det”, tyckte jag hon sa. Det var i alla fall andemeningen.
Ja, hur hopplöst allt än kan kännas beträffande klimatet, finns det något fint med det demokratiska i att kunna stå utanför statsministerns hem och kunna säga sin mening utan att bli fängslad eller torterad för att ha en annan åsikt än makten. Det känns extra tydligt när jag sitter i skrivande stund och ser invigningen av OS i Peking. Där är alla deltagare tillsagda att inte yttra några egna åsikter i någon form.


Nå, vad leder detta protesterande till? Gör vi någon nytta för klimatet? För vår planet och för den biologiska mångfalden? Kan vi stoppa gruvan i Gallok?


Det återstår att se. Men vi kan i alla fall manifestera våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter att stå upp för vår planets rättigheter. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Det ska vi utnyttja, försvara och fira varje stund som det krävs av oss. För framtida generationers och för vår naturs skull, och för alla som inte har egen rösträtt, och som inte kan eller får höja sin röst.
”Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!”

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture #demokrati @magdalenanderssons #räddagállok #unitebehindthescince

Lämna en kommentar

4 februari, 2022 · 14:39

Veckobrev för klimatet..

#veckobrevforfuture #vecka42022

Hallå alla Planetskötare!

”Ska våra barn och barnbarn hata oss och förbanna,
för att vi inte hade vett,
besinna oss och stanna?…”

Så sjöng Monica och Carl-Axel Dominique inför folkomröstningen om kärnkraften 1980. Så skulle vi också kunna sjunga nu om såväl klimatkris som kärnkraftsavfall.

Hade vi röstat nej till kärnkraften då hade vi inte haft så hiskligt mycket radioaktivt avfall nu att ”ta ansvar” för. Hade vi agerat mot beroendet av fossila bränslen redan 1972, när Olof Palme hade förstått allvaret med klimatförändringarna, hade vi kanske heller inte behövt panik-agera nu.

Som lärare i skola, fritids och förskola, lärde man ju barnen att de skulle städa efter sig när de avslutade en lek eller lämnade ett rum. Inte att de skulle dra fram nya leksaker innan de hade plockat undan.

Men vi vuxna tjänar inte som några vidare förebilder. Vi producerar hela tiden nya mer eller mindre onödiga saker som människor ska konsumera för att ekonomin ska hålla igång, och jobba ännu mer för att köpa mer prylar innan de gamla har gått sönder, för att vi ska ha råd att ”rädda klimatet”. Och för att vi ska kunna öka produktionen måste vi använda ännu mer energi till alla onödiga saker som vi sen slänger i olika giftiga högar, som sen ska brännas upp eller i bästa fall återanvändas.

Men att städa upp och lämna en bättre värld efter sig än den var innan de kom, är det få som ägnar sig åt. De som ändå gör det hånas av andra för att skambelägga andra och vifta med pekpinnar.

Jösses vad fort det gick när sju partier i riksdagen förvandlades till populistpartier som ”ger folk vad de vill ha”. Plötsligt vågar Sveriges största parti ”komma ut” som det betongparti det alltid har varit, och skrämmande nog tycks det betala sig i opinionen. Det där med ett hållbart samhälle och klimatsmarta lösningar var nog just bara ”bla, bla, bla”. Just nu framstår ju Stefan Löfvén som värsta klimataktivisten, jämförelsevis. Man tar sig för pannan.

Oro för klimatet?
Jo, men nu är jag mest rädd för alla okunniga politiker som ska bestämma över liv och död på vår planet.

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture #ClimateStrikeOnline

#unitebehindthescience

Lämna en kommentar

28 januari, 2022 · 15:37

Tid för veckobrev!

veckobrevforfuture #vecka32022

Kära Planetskötare!

I en orolig värld – vem har tid att tänka på klimatet? Ja, det är mycket som händer, men oavsett om ”ryssen kommer”, eller ej, eller om elpriserna stiger, eller om gängbrottsligheten ökar eller ej, eller om arbetslösheten stiger, så finns det bara en sak som vi måste ägna all vår tid åt – klimatet. För det är nu vi har chansen. Det hjälper inte om vi börjar producera fossilfritt stål om tio år om vi inte har gjort något annat åt utsläppen innan dess. Om vi så bygger hundra kärnkraftverk, kan vi i alla fall inte hejda den globala uppvärmningen nu. Och det är nu det måste ske.


Att som Socialdemokraterna säger sig vilja – skapa nya gröna jobb genom den ”gröna industriella revolutionen” – hjälper inte nu. Det är bra att tänka långsiktigt, men det räcker inte nu eftersom man borde ha börjat tänka långsiktigt för 30 år sedan, när forskarna började larma om klimatförändringarna. Men alltför sent har syndarna vaknat, och därför måste de nu göra allting samtidigt. Tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det visar sig vara en svår nöt att knäcka för politiker, om de samtidigt vill vinna röster i årets val. Det enda parti som på allvar pratar om miljön nuförtiden har förlorat väljare i valundersökningar.


Jag önskar att våra politiker tänkte mer på människors verkliga behov. Det har framkommit att det viktigaste för människor under pandemin har varit social gemenskap, vistelse i naturen och att ägna sig åt någon hobby, samt att få information om pandemin.

Och om politiker fortsätter som vanligt att prioritera jobben, tillväxten, industri och gruvnäring, blir det naturen, som får betala priset, liksom de människor som lever ett med naturen – vår ursprungsbefolkning. Som om vi inte hade koloniserat nog i Sapmi,. Som om vi inte hade våldfört oss nog på den samiska kulturen och traditionen? Läs gärna texten i bild 1, skriven av en 15-årig flicka som direkt skulle påverkas av gruvbrytning i Gallok. Men vi har alla chans att protestera.
Gör det! För våra barns framtid!
(Länk i bio hos @fridaysforfuture.swe )

Trevlig helg!
🙂💚🌍

#FridaysForFuture

Lämna en kommentar

21 januari, 2022 · 14:50

Omstart, omställning och o-mikron…

”Har du haft o-mikron?

”Ja, jag har aldrig haft någon mikro”…..

Ja, ni fattar… det blev en liten omständlig ordvits. 😏

Men sanningen är att jag har aldrig haft någon mikro. Ej heller omikron, enligt pcr-test. Men det här inlägget skulle egentligen handla om att vi borde ställa om och starta om efter och inför oron för vår  världs stora kriser – pandemi och klimatkris.

Men om ingen vill eller anser sig kunna ställa om? Några både vill ställa om, men har få möjligheter. Andra som kan, vill inte förändra någonting.

Kanske måste vi ändra tänkesätt först och främst? Med ett litet bindestreck mellan ”o” och ”mikron” känns det ju genast lite mer positivt än en virussmitta ….

Inte min mikro…😏

Gör om det negativa till något positivt, och du känner dig plötsligt lite glad och inte sjuk alls av något trist virus. Det enda du lider brist på är en elektrisk pryl, men det kan ju ändå innebära något positivt i den kommande omställningen mot ett mer energisparande samhälle.

Jag vet att många stressade barnfamiljer inte skulle klara sig utan en mikro, vilket är förståeligt. Men det vore väl mer positivt om vi kunde ställa om samhället så att barnfamiljer inte behöver stressa och skaffa sig allehanda tidsbesparande, men energislösande prylar som efterhand blir allt mer oundgängliga i var mans och kvinnas hem. Om människor inte skulle behöva jobba livet ur sig för att kunna ha ett någorlunda fungerande hem, och en dräglig tillvaro till vardags, skulle flera av oss kunna välja bort många prylar som gör våra liv lättare att leva, kortsiktigt, men som bränner ut såväl våra kroppar, som vår ”jordkropp” på lite längre sikt.

Men hur ska då denna omställning gå till?

Ja, det bör vi fundera på redan idag, för att kunna göra en omstart, senast imorgon….

Med eller utan omikron eller o-mikron… 😏

Och nej – vi behöver inte gå tillbaka till stenåldern. Det räcker att gå tillbaka några decennier. Ska vi säga 80-tal? Då var jag i 30-årsåldern, och det var nog mitt livs bästa period, då jag personligen gjorde en omstart. Så om var och en ställer om till den bästa tiden i livet, och gör en omstart därifrån, så blir det säkert inte sämre. Och tänka att ”vår bästa tid är nu…..”

Det kan jämföras med att starta om datorn i ”säkerställt läge”, eller vad det nu heter…. När jag fick hyrköpa min första dator för 20 år sen – genom jobbet – var det hemmets första. En gång i början blev skärmen alldeles svart när vi startade datorn och ingenting hjälpte. Då tryckte vi på off-knappen, och blev så rädda för vad som skulle hända så vi sprang in i ett annat rum. Jag vet inte vad vi trodde skulle hända. Att den skulle explodera? 😁 Men vi vågade i alla fall inte starta om den på flera veckor. Men när vi väl vågade gick den igång som om ingenting hade hänt.

Och så är det väl i levande livet också. Förändringar och omställningar är alltid läskigast innan, och sen säger man oftast att, ”vad var vi så rädda för”?

I dagens läge skulle jag vara räddare för en ”o-omställning” – och vad det skulle innebära för oss alla – än för omställning och omstart.

Nej – Omikron, åt fanders och o-ron för den, likaså! Men o-mikron kan vara bra att ha haft – eller inte… 😏

Slut på dagens ordklyverier… Tjingeling!

🤒😷🖥️🏁👨‍🍳

Lämna en kommentar

19 januari, 2022 · 19:14